הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה

שפה גרפית ואתר לאירועי 20 שנה

עיצוב אירועי 20 שנה לפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

עיצוב אתר מיוחד לסיכום האירועים ואריזה גרפית ומוצרים תדמיתיים לארועים עצמם.

עיצוב: יעל פרוקופץ