Levy Haritage

מיתוג

מיתוג לחברת הבוטיק Levy Heritage, המתמחה במתן שירותים פיננסים למשפחות מהאלפיון העליון. המיתוג מושתת על אבן החן, שמסמלת ערכים והון, ועוברת מדור לדור, בצורה הנכונה ביותר בעזרתה של החברה.